Bioetyka

Spis artykułów:

Bioetyka to interdyscyplinarny obszar badań, który analizuje etyczne, prawne i społeczne implikacje nowych odkryć biologicznych i medycznych. Bioetyka obejmuje zarówno filozoficzne rozważania na temat natury życia i człowieka, jak i praktyczne kwestie związane z regulacjami dotyczącymi badań naukowych i praktyk medycznych.