Sztuczna inteligencja

„Doktor Mitoza” to zaawansowany chatbot utworzony w celu dostarczenia użytkownikom informacji i wsparcia w dziedzinie biotechnologii, zbudowany na architekturze GPT-4 OpenAI (tzw. custom GPT) . „Doktor Mitoza” jest dostępny przez przeglądarkę internetową i może być używany przez każdego, niezależnie od poziomu wiedzy. Jedynym ograniczeniem jest konieczność posiadania przez użytkownika wykupionego planu ChatGPT Plus.

Funkcje i możliwości

Dostępność 24/7: „Doktor Mitoza” jest dostępny przez całą dobę, więc użytkownicy mogą uzyskać odpowiedzi na swoje pytania o dowolnej porze dnia i nocy.

Szeroki zakres tematyczny: Chatbot posiada szeroką wiedzę na temat biotechnologii, co oznacza, że może odpowiadać na pytania z wielu subdziedzin, takich jak genetyka, inżynieria genetyczna, biotechnologia rolnicza, biotechnologia medyczna i inne.

Indywidualne podejście: „Doktor Mitoza” stara się dostosować odpowiedzi do poziomu wiedzy użytkownika, co oznacza, że ​​jest przyjazny zarówno dla osób początkujących, jak i tych bardziej zaawansowanych.

Informacje dostarczane przez Doktora Mitozę są oparte na wiedzy dostępnej na łamach e-biotechnologia.pl, własnych zasobów na których wytrenowany został model GPT, ma również dostęp do zasobów internetowych.

Dostęp do chatbota: Doktor Mitoza