Kontakt

Redaktor naczelny

Dr hab. inż. Adam Kuzdraliński, prof. PJATK
e-mail: admin@e-biotechnologia.pl

Redakcja, współpraca:

Marta Muszyńska

struktura portalu, copywriting
marketing
autorka artykułów
korekta artykułów
mikrobiolog, laborantka
kontakt: martamuszynska@gmail.com

Podziękowania:

Anna Kurcek

Marcin Pastwa

Mariusz Kosakowski, absolwent, UMCS Lublin

Elwira Smakowska, studentka, biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim; kontakt: elwa@e-biotechnologia.pl

Mgr inż. Hubert Ludwiczak, doktorant, ukończona uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, kierunek: biotechnologia, specjalizacja: diagnostyka medyczna; kontakt: hlbiotech@e-biotechnologia.pl

Dr inż. Michał Nowak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.