Porównywarka sekwencji kwasów nukleinowych

Algorytm Needleman-Wunsch

Algorytm Needleman-Wunsch jest klasyczną metodą używaną do porównywania dwóch sekwencji DNA, RNA lub białek. Jego głównym celem jest zidentyfikowanie optymalnego dopasowania globalnego między dwiema sekwencjami.

Charakterystyki i parametry algorytmu w tym skrypcie:

 1. Cel: Znalezienie optymalnego globalnego dopasowania między dwiema sekwencjami.
 2. Macierz Wyników: Jest to dwuwymiarowa tablica (macierz), w której każda komórka (i, j) reprezentuje najlepszy wynik dopasowania dla podsekwencji s1[0:i] i s2[0:j].
 3. Wartości początkowe: Pierwszy wiersz i pierwsza kolumna są inicjowane wartościami opartymi na karze za przerwę (gap penalty).
 4. Kary i nagrody:
  • Kary za przerwę (gap): -1
  • Kara za niezgodność (mismatch): -1
  • Nagroda za dopasowanie (match): 2
 5. Funkcja Skoringowa: Dla każdej komórki (i, j) w macierzy wyników:
  • Jeśli s1[i] dopasowuje się do s2[j], dodaje się nagrodę za dopasowanie.
  • W przeciwnym razie dodaje się karę za niezgodność.
  • Wartość komórki jest maksimum z trzech możliwych wartości: dopasowanie/mismatch z przekątną, przerwa z lewej strony i przerwa z góry.
 6. Śledzenie Ścieżki: Po wypełnieniu całej macierzy wyników algorytm zaczyna od prawego dolnego rogu i idzie w kierunku lewego górnego rogu, identyfikując optymalną ścieżkę na podstawie wartości w sąsiednich komórkach.
 7. Wynik: Dwie sekwencje wynikowe z maksymalnym dopasowaniem globalnym.