DNA: zawartość GC, statystyka nukleotydów

Analiza zawartości DNA
Wprowadź sekwencję DNA: