DNA do RNA i do białka

Konwersja DNA do RNA i białka
Wprowadź sekwencję DNA:
Uwaga: Skrypt korzysta z kodu genetycznego standardowego do konwersji sekwencji na białko.

 

Tabela kodu genetycznego:

TTT F Phe   TCT S Ser   TAT Y Tyr   TGT C Cys 
TTC F Phe   TCC S Ser   TAC Y Tyr   TGC C Cys 
TTA L Leu   TCA S Ser   TAA * Ter   TGA * Ter 
TTG L Leu i  TCG S Ser   TAG * Ter   TGG W Trp 

CTT L Leu   CCT P Pro   CAT H His   CGT R Arg 
CTC L Leu   CCC P Pro   CAC H His   CGC R Arg 
CTA L Leu   CCA P Pro   CAA Q Gln   CGA R Arg 
CTG L Leu i  CCG P Pro   CAG Q Gln   CGG R Arg 

ATT I Ile   ACT T Thr   AAT N Asn   AGT S Ser 
ATC I Ile   ACC T Thr   AAC N Asn   AGC S Ser 
ATA I Ile   ACA T Thr   AAA K Lys   AGA R Arg 
ATG M Met i  ACG T Thr   AAG K Lys   AGG R Arg 

GTT V Val   GCT A Ala   GAT D Asp   GGT G Gly 
GTC V Val   GCC A Ala   GAC D Asp   GGC G Gly 
GTA V Val   GCA A Ala   GAA E Glu   GGA G Gly 
GTG V Val   GCG A Ala   GAG E Glu   GGG G Gly 

Zgodność z: NCBI