Biofizyka

Spis artykułów:

Biofizyka stanowi obszar, gdzie biologia spotyka się z fizyką, angażując metody i modele matematyczne z fizyki do zrozumienia zjawisk biologicznych. Ta interdyscyplinarna dziedzina nauki pozwala na analizę skomplikowanych systemów biologicznych, począwszy od molekularnego poziomu, przez skomplikowane struktury komórkowe, aż do złożonych systemów organizmów wielokomórkowych.

Struktura i dynamika biomolekuł

Podstawowym obszarem biofizyki jest badanie struktury i dynamiki biomolekuł. To obejmuje zrozumienie, jak białka, kwasy nukleinowe, lipidy i węglowodany składają się, jakie mają kształty, jak się poruszają i jak te wszystkie czynniki wpływają na ich funkcję. Metody takie jak krystalografia promieniowania X, spektroskopia NMR, mikroskopia sił atomowych i mikroskopia elektronowa to tylko niektóre z narzędzi wykorzystywanych do badania struktury i dynamiki biomolekuł.

Biofizyka systemów i sieci

W skomplikowanych systemach biologicznych, takich jak komórki, organy, a nawet całe organizmy, elementy te są często połączone w sieci. Biofizyka systemów i sieci jest zorientowana na zrozumienie, jak te sieci powstają, jak działają, i jak wpływają na zachowanie systemów biologicznych. Wykorzystuje matematyczne modele i techniki analizy danych do zrozumienia skomplikowanych interakcji w systemach biologicznych.

Biofizyka membran i transport przez błony

Błony biologiczne, składające się głównie z lipidów, są kluczowymi strukturami w komórkach, które oddzielają komórkę od środowiska zewnętrznego i tworzą kompartmenty wewnątrz komórki. Biofizyka bada, jak te błony formują się, jak zachowują się, i jak wpływają na transport substancji . Obejmuje to badanie kanałów jonowych, pomp, i innych mechanizmów transportowych.