Zastosowania hodowli komórek w biologii komórkowej

Podstawą każdego udanego związku jest komunikacja.
Dotyczy to tak samo znajomych w towarzystwie, rodziny w domu, jak i współpracowników w miejscu pracy. W zależności od naszych różnych cech osobowościowych i zachowań wysyłamy sobie nawzajem sygnały, które są następnie interpretowane. To właśnie na podstawie tych sygnałów i otaczającego nas środowiska dostosowujemy się i uczymy interakcji z innymi.

Co ciekawe, podobny rodzaj interakcji zachodzi również w organizmach na poziomie komórkowym. Komórki potrafią komunikować się poprzez przekazywanie i odbieranie sygnałów chemicznych. Wielu naukowców poświęca całą swoją karierę zawodową na badania nad komórkami i ich interakcjami, próbując zrozumieć, jak zdrowe i chore komórki reagują na siebie nawzajem i na zmieniające się środowisko. W przypadku badań naukowych po określeniu interesującego typu komórek pobiera się je ze zwierzęcia lub rośliny i hoduje w sztucznym środowisku, aby umożliwić ich wzrost. W zależności od eksperymentu badacze wybierają komórki ssaków lub innych zwierząt i ustalają najlepszą metodę hodowli: adherentną (komórki są przytwierdzane do sztucznego podłoża) lub zawiesinową (komórki swobodnie pływają w podłożu).

Aby zapewnić właściwy rozwój komórek podczas pracy na dużą skalę, badacz wykorzystuje sprzęt laboratoryjny do odtworzenia środowiska naturalnego zapewniającego optymalny wzrost komórek. Na przykład w przypadku hodowli komórek ssaków wymagany jest inkubator CO2 pracujący w temperaturze 37°C, w przeciwieństwie do komórek innych zwierząt, które można hodować w inkubatorze bez CO2 lub inkubatorze suchym. Komórki zawiesinowe muszą być utrzymywane w ruchu, aby ułatwić przenoszenie gazu. Można to osiągnąć poprzez hodowlę komórek w kolbie i użycie wytrząsarki orbitalnej, co umożliwia precyzyjną kontrolę prędkości wytrząsania. Nie każda wytrząsarka orbitalna umieszczona w inkubatorze CO2 toleruje tego typu trudne warunki. <a href=https://pl.ohaus.com/pl-PL/ExtremeEnvironmentShakers-10>Wytrząsarka OHAUS do środowisk ekstremalnych nadaje się jednak do tego celu, ponieważ jest odporna na wilgotność sięgającą 100%.


Odtwarzanie naturalnego środowiska CO2 może być żmudną pracą, a inkubatory CO2 są kosztowne. Popularną alternatywą stała się hodowla komórek owadów, ponieważ nie wymagają one środowiska CO2. Co ważniejsze, komórki owadów służą jako model do badania procesów komórkowych, które mogą być stosowane u wyższych eukariotów. Aby zapewnić idealne warunki do hodowli komórek owadów, należy utrzymać stałą temperaturę i prędkość wytrząsania. <a href=https://pl.ohaus.com/pl-PL/IncubatingCoolingOrbitalShakers-10>Orbitalna wytrząsarka inkubacyjno-chłodząca OHAUS dobrze sprawdza się w procesie hodowli komórek owadów, ponieważ łączy w sobie precyzyjną kontrolę temperatury do 10°C poniżej temperatury otoczenia ze stałym, równomiernym wytrząsaniem.


Niezależnie od metody hodowlę komórek można uznać za proces umożliwiający biologom komórkowym badanie interakcji między komórkami. Zrozumienie interakcji zachodzących zarówno między zdrowymi lub chorymi komórkami, jak i w ich obrębie, dotyczy nas wszystkich, ponieważ pozwala naukowcom opracowywać skuteczniejsze leki, nowe szczepionki i ogólnie zapewnia lepsze zrozumienie procesów życiowych wszelkich żywych organizmów. Zatem podczas następnego spotkania ze znajomymi lub współpracownikami spójrz na ludzi dookoła i poobserwuj, jak się ze sobą komunikują, bowiem komunikacja to podstawa.

Dowiedz się więcej o wytrząsarkach OHAUS do środowisk ekstremalnych

Dowiedz się więcej o https://pl.ohaus.com/pl-PL/IncubatingCoolingOrbitalShakers-10 orbitalnych wytrząsarkach inkubacyjno-chłodzących OHAUS