Wszystko czego potrzebujesz do efektywnego zarządzania laboratorium

Ile Twojego czasu pochłania biurokratyzacja pracy?

Każdego dnia laboratorium analizuje wiele ważnych próbek. Organizacja procedur, dokumentowanie wyników, wykonywanie zaleceń wynikających z przepisów prawnych, odtwarzanie wyników na potrzeby audytu – w przeciętnie pięciotygodniowym tygodniu pracy procedury organizacyjne mogą zajmować nawet aż trzy dni. Tymczasem wystarczy dobry LIMS, by skrócić ten czas do jednego dnia w tygodniu.

Kompletna platforma do zarządzania wszystkimi procesami w laboratorium

Eusoft.Lab®LIMS to zaawansowane rozwiązanie informatyczne, które gromadzi i przetwarza laboratoryjne dane cyfrowe, automatyzuje i optymalizuje pracę laboratorium, pozwala unikać błędów, a przede wszystkim – skupić się na pracy merytorycznej – bez marnowania czasu i papieru. Eusoft.Lab®LIMS posiada możliwość automatyzacji wszystkich kluczowych procesów: przyjmowanie próbek, wejście w wyniki, walidację, generowanie raportów z badań. Obejmuje analizę danych KPI, pozwala śledzić trendy oraz umożliwia graficzne przedstawienie wniosków w formie wykresów.

Dlaczego warto wdrożyć Eusoft.Lab®LIMS?

Wdrożenie systemu pozwala podnieść wydajność pracy laboratorium i zredukować koszty jego funkcjonowania. System usprawnia zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi, przyspiesza obieg informacji i ułatwia dostęp do danych archiwalnych. Dzięki niemu możliwa jest automatyzacja analiz i raportowania wyników prowadzonych badań, a także ograniczenie do minimum wystąpienia błędów transkrypcji i zarządzania procesami. Jest narzędziem umożliwiającym utrzymanie ścisłej zgodności z wymogami bezpieczeństwa oraz przepisami prawa i podejmowania bardziej świadomych decyzji strategicznych.

Pierwszy w pełni chmurowy LIMS, który rozwija się razem z Twoją firmą

Eusoft.Lab®LIMS to pierwszy LIMS specjalnie zaprojektowany do użytku jako SaaS na platformie cloud. W tym modelu dostęp do systemu jest możliwy z przeglądarki internetowej, za miesięczną opłatę, bez martwienia się o konserwację, uaktualnienia czy back-up. Krótki czas instalacji i konfiguracji systemu oznacza bardzo szybki zwrot z inwestycji. Elastyczny model dostępu do systemu pozwala zaoferować rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb laboratorium. Wraz z zachodzącymi zmianami w firmie, możliwe jest przeskalowanie systemu do pełniejszej wersji, przełączenie go z On-Premise na Saas lub odwrotnie.

Ponad 20 lat na rynku, 200 wdrożeń w Europie i 100% cloud ready!

Firma EuSoft już od 1997 roku specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu autorskiego systemu do zarządzania pracą laboratoriów, zgodnie z wymaganiami aktualnych standardów jakości oraz wymogami prawa. Eusoft.Lab®LIMS używany jest codziennie przez ok. 4000 użytkowników w ponad 200 europejskich laboratoriach do badań w zakresie ochrony środowiska, żywności i napojów, w przemyśle paliwowym, chemicznym, medycznym i farmaceutycznym. Rozwiązanie stosują zarówno duże koncerny, firmy średniej wielkości, jak i małe laboratoria.

Eusoft.Lab®LIMS w Polsce

Na polskim rynku certyfikowanym partnerem włoskiego producenta i dystrybutora systemu Eusoft.Lab®LIMS jest firma Infinity Group, która od wielu lat dostarcza zaawansowane usługi technologiczne dla biznesu w projektach o globalnych zasięgu. Kompetencje Infinity Group potwierdzają oficjalne partnerstwa z najważniejszymi dostawcami technologii na świecie, którzy zapewniają najwyższą jakość oferowanych rozwiązań. Firma zatrudnia doświadczonych i kompetentnych ekspertów, którzy na co dzień przyczyniają się do rozwoju biznesu swoich klientów w oparciu o innowacyjne technologie, w szczególności cloud i mobile. Dlatego właśnie eksperci Infinity Group mogą zaoferować zindywidualizowane rozwiązanie, gwarantują terminowe wdrożenie systemu i stałą pomoc techniczną.

Partnerem handlowym firmy Infinity Group jest firma DANLAB. Więcej informacji można uzyskać pod adresem lims@danlab.pl.