Innowacyjne pojemniki CBS do przechowywania próbek w ciekłym azocie

W praktyce laboratoryjnej w wielu przypadkach niezbędne jest przechowywanie materiału przez długi okres czasu w stabilnej i bardzo niskiej temperaturze. Zachowanie stabilnych warunków i bardzo niskiej temperatury pozwoli na utrzymanie próbki w niezmienionym stanie nawet latami.

Bardzo stabilne i jednolite warunki przechowywania można uzyskać w oparach ciekłego azotu, gdzie wahania temperatury są zminimalizowane. Odpowiednie, wykonane ze stali nierdzewnej pojemniki do przechowywania w oparach ciekłego azotu oferuje firma DANLAB.

Unikalną cechą tej serii pojemników jest opatentowana technologia „Isothermal”, gdzie ciekły azot znajduje się wyłącznie w ścianach zbiornika i pozostaje w całkowitej izolacji od przechowywanych prób. W znaczący sposób poprawia to bezpieczeństwo pracy oraz eliminuje ryzyko kontaminacji prób. Pojemniki takie utrzymują temperaturę od -190ºC do -195ºC w całej przestrzeni komory oraz płaszczu zbiornika. Ciekły azot znajduje się wyłącznie w ścianach zbiornika i pozostaje w całkowitej izolacji od przechowywanych prób co zmniejsza ryzyko kontaminacji, a znakomita jednorodność temperatury w całej przestrzeni roboczej pozwala na bezpieczne przechowywanie materiału, i pozwala na wykorzystanie całej przestrzeni magazynowej zbiornika.

Przechowywanie w oparach dodatkowo zapewnia przejrzystość miejsca magazynowania i możliwość szybkiego „namierzenia” niezbędnej próbki. Dostęp do przestrzeni magazynowej odbywa się przez specjalny otwór bez konieczności otwierania pokrywy co zapewnia mniejsze straty ciekłego azotu niż w przypadku standardowych dewarów. System karuzelowy, który jest opcjonalnym rozwiązaniem, ułatwia umieszczanie i dostęp do przechowywanego materiału. Wnętrze pojemników dostosowane jest do wszystkich standardowych systemów racków. Elektronicznie sterowany, automatyczny system napełniania ciekłym azotem pozwala zachować stały poziom cieczy.„Isothermal” posiada bardzo zaawansowany kontroler wyposażony w wyświetlacz LCD, który wyświetla poziom cieczy w cal/cm oraz statusu systemu start/stop; posiada alarm dźwiękowy oraz wizualny: poziomu LN2 w płaszczu, odchylenia temperatury, uszkodzenia czujnika temperatury oraz wyposażony jest w port RS485, USB oraz Ethernet. Pomiar temperatury w dwóch miejscach w wewnętrznej przestrzeni magazynowej oraz płaszczu zbiornika pozwala na bardzo dokładne określenie temperatury wewnątrz pojemnika.

SONY DSC

Seria pojemników do przechowywania w oparach ciekłego azotu „Isothermal” posiada wiele niewątpliwych zalet które są bardzo istotne dla Użytkownika z punktu widzenia przechowywania prób jak znakomita jednorodność temperatury w całej przestrzeni roboczej, utrzymanie wymaganej temperatury bez kontaktu z ciekłym azotem, większe wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej niż w innych pojemnikach typu karuzela, zaawansowany sterownik mikroprocesorowy z rozbudowanymi funkcjami informacyjno – alarmowymi i możliwością podłączenia do komputera PC z dedykowanym oprogramowaniem, elektronicznie kontrolowane automatyczne napełnianie z regulacją poziomu cieczy oraz są dostosowane do wszystkich standardowych systemów stelaży. Pojemniki „Isothermal” to PEWNOŚĆ, JAKOŚĆ i ZAUFANIE.