NuPAGE

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www
Fragment skryptu: Biologia molekularna roślin

Uniwersytet Warszawski (www)
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (www)
Zakład Biologii Molekularnej Roślin (www)
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski

Adres:
ul. Pawińskiego 5a,
02-106 Warszawa

Kontakt: tel. (+48 22) 592 5704,
E-mail: andyj@ibb.waw.pl

Zakład Biologii Molekularnej Roślin

Problematyka badawcza: Rola struktury chromatyny w regulacji rozwoju roślin oraz w odpowiedzi na czynniki stresowe i hormonalne. Prowadzone aktualnie badania mają na celu poznanie funkcji roślinnych kompleksów remodelujących chromatynę, histonu H1 i modyfikacji potranslacyjnych histonów rdzeniowych, a także opisanie proteomu jądrowego rośliny modelowej Arabidopsis thaliana.
Stosowane techniki: Większość metod biologii molekularnej, metody biochemii białek, analiza proteomiczna (mass-spec) i transkryptomiczna (mikromacierze), genetyka Arabidopsis thaliana (konstrukcja i analiza mutantów), metody bioinformatyczne.
_______________________________________________________________________________

Wady tradycyjnej techniki SDS-PAGE doprowadziły do opracowania udoskonalonej metody zwanej NuPAGE. Zasadniczą cechą, odróżniającą ją od systemu Laemmli’ego, jest rozdział białek w warunkach pH zbliżonych do obojętnego. Zostało to osiągnięte poprzez zastąpienie w żelu układu buforującego Tris-HCl układem Bis-TrisHCl lub Tris-octan oraz stosowanie buforów elektroforetycznych bazujących na układach MESTris, MOPS-Tris lub, dla żeli wykonanych na Tris-octan, Tris-tricyna.

Zalety NuPAGE

Obniżenie warunków pH znacząco zwiększyło stabilność poliakrylamidu, tym samym wydłużając żywotność żeli, a także zmniejszyło częstość zachodzenia reakcji ubocznych rozdzielanych białek. Dodatkowo, zastosowanie odczynników redukujących, migrujących wraz z białkami, zapobiega odtwarzaniu się mostków disiarczkowych. Również denaturacja białek, prowadzona w łagodniejszych warunkach (700C), nie sprzyja hydrolizie wiązań peptydowych. Wadą techniki NuPAGE jest jednak wysoka cena stosowanych odczynników.