DTT

DTT – Dithiothreitol (odczynnik Clelanda, 1,4-dithio-DL-threitol)

DDT jest silnym, organicznym czynnikiem redukującym. DTT jest związkiem chiralnym, zawdzięczającym swą nazwę czterowęglowemu cukrowi, treozie. DTT redukuje mostki disiarczkowe, sam natomiast ulega utlenieniu, z utworzeniem heterocyklicznego pierścienia, zawierającego wewnątrzcząsteczkowy mostek S-S. Właściwości redukcyjne DTT są ograniczone do zakresu pH powyżej 7 (jedynie zjonizowana forma grupy SH jest reaktywna, a jej pKa wynosi ok. 8,3). DDT jest używany do redukcji mostków dwusiarczkowych, a także do ochrony grup tiolowych przed utlenieniem. Stosowany jest w biologii molekularnej, np. w elektroforezie typu SDS-PAGE, w celu niszczenia trzeciorzędowej struktury białek. Wykorzystuje się go także w lizie enzymatycznej ścian komórkowych (np. podczas izolacji DNA z tkanek zwierzęcych, włosów, plam nasienia itp.). DTT jest związkiem nietrwałym, łatwo ulęgającym utlenieniu. Roztwory DTT przechowuje się w formie zamrożonej.

DTT – zastosowanie roztworu

– Reakcje enzymatyczne, w tym izolacja DNA ze śladów biologicznych (plamy krwi, nasienia, włosów);
– Stabilizacja enzymów;
– Elektroforeza białek, SDS-PAGE (niszczenie trzeciorzędowej struktury białek).

DTT – przygotowanie 1M roztworu

W objętości 20 ml wody lub odpowiedniego buforu (10 mM octanu sodu, pH 5,2) rozpuść 3,085 g 1,4-dithio-DL-threitol (DTT, MW = 154,25 g/mol).
Z uwagi na niestabilność roztworu DTT, w sprzedaży dostępny jest zazwyczaj w formie proszku, w ilości 5 g i 25 g DTT. Dysponując DTT o masie 5 g, należy rozpuścić tą ilość w objętości 32, 41 ml wody lub odpowiedniego buforu – w efekcie uzyskamy roztwór 1M. Po rozpuszczeniu całość rozdzielić na mniejsze objętości (ok. 1ml) i sterylizować przez filtrację. Roztwór DTT przechowuje się w temperaturze – 20 stopni Celsjusza. DTT w postaci proszku można przechowywać w temperaturze +4 stopni Celsjusza. Nie należy autoklawować.

DTT, TCEP – informacje dodatkowe

DTT wydziela silny, nieprzyjemny zapach, podrażniający błony śluzowe. Jego zamiennikiem może być odczynnik TCEP, charakteryzujący się podobnymi właściwościami chemicznymi, przy czym nie wydziela nieprzyjemnego zapachu (typowego dla tioli), nie ulega utlenieniu pod wpływem tlenu atmosferycznego, ponadto działa w szerszym zakresie pH. Pracując z DTT należy stosować okulary ochronne, rękawice lateksowe oraz maseczki osłaniające drogi oddechowe. Najlepiej, wszelkie zabiegi przeprowadzać pod dygestorium.