Bufor TBE

TBE (10x stężony; TRIS, kw. borowy, EDTA)Bufor TBE – przeznaczenieTBE jest buforem wykorzystywanym m.in. do elektroforezy na żelu agarozowym i poliakrylamidowym kwasów nukleinowych, tj. DNA i RNA. Posiada wyższą pojemność buforującą oraz niższe przewodnictwo elektryczne od buforu TAE. Zawarty w TBE boran jest silnym inhibitorem enzymów (np. ligaz, restryktaz, czy polimeraz DNA), dlatego nie jest polecany w przypadku konieczności wycinania DNA z żelu i wykorzystania go do dalszych analiz (DNA gel-out). TBE pozwala na rozdział niewielkich fragmentów, poniżej 500 pz (np. produktów reakcji PCR, fragmentów restrykcyjnych).

Przygotowanie roztworu TBE (objętość 1 litra)

Do objętości 800 ml destylowanej lub podwójnie destylowanej wody (ddH2O) dodaj:108 g Tris (pH 8.3)55 g kwasu borowego40 ml 0,5 M EDTA (pH 8)Uzupełnij destylowaną lub podwójnie destylowaną wodą do objętości 1 litra. Bufor przechowuje się w temp. pokojowej lub w temp. +4 st. Celsjusza. Bufor roboczy 1x zawiera 90 mM Tris-boran oraz 2mM EDTA.

Roztwór TBE – wskazówki

Przed użyciem stężony bufor TBE należy rozcieńczyć do stężenia roboczego 1X. Aby uzyskać stężenie robocze 1x należy na 1 część 10x stężonego buforu dodać 9 części wody destylowanej.Najczęściej przygotowywane są bufory magazynowe 5x i 10x, tzw. stock. pH stężonego buforu powinno wynosić ok 8,3. Należy pamiętać, że lepiej przechowuje się bufor 5x stężony, gdyż nie dochodzi do wytrącania z roztworu substancji w nim rozpuszczonych. Przesączanie buforu przez filtr, o porach wielkości 0,22 mikrometra, usuwa wytrącenia.