Sztuczna inteligencja może określić Twój „prawdziwy” wiek na podstawie klatki piersiowej

Sztuczna inteligencja

Naukowcy z Osaka Metropolitan University opracowali model sztucznej inteligencji (AI), który może precyzyjnie oszacować wiek pacjenta na podstawie zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej. Co więcej, odkryli, że różnica między wiekiem oszacowanym przez AI a wiekiem biologicznym jest skorelowana z wieloma przewlekłymi chorobami, takimi jak nadciśnienie, hiperurykemia i przewlekła obturacyjna choroba płuc. W przyszłości AI może być wykorzystywany do szacowania długości życia, oceny zaawansowania przewlekłych chorób, a nawet prognozowania ryzyka powikłań po operacji.

Główny autor badania, Yasuhito Mitsuyama, powiedział: „Wiek chronologiczny (wynikający z metryki, przyp. red.) jest jednym z najważniejszych parametrów w medycynie. Nasze wyniki sugerują, że 'wiek klatki piersiowej’ może dokładnie odzwierciedlać stan zdrowia wykraczający poza wiek chronologiczny. Zamierzamy kontynuować badania i zastosować je do oceny stopnia zaawansowania przewlekłych chorób, przewidywania długości życia i prognozowania możliwych powikłań po operacji”.

Model AI został opracowany na podstawie danych zebranych od 36 051 zdrowych osób, które podchodziły do badań kontrolnych w latach 2008-2021. Wyniki wykazały, że korelacja między wiekiem oszacowanym przez AI a wiekiem biologicznym wynosiła aż 0,95 (1,00 to maksimum). Jest to bardzo silna korelacja, co oznacza, że model jest bardzo dokładny.

Aby sprawdzić, czy model AI może być wykorzystywany w praktyce, naukowcy przeanalizowali dane zebrane od 34 197 pacjentów z przewlekłymi chorobami. Wyniki wykazały, że różnica między wiekiem oszacowanym przez AI a wiekiem biologicznym była dodatnio skorelowana z wieloma chorobami, takimi jak nadciśnienie, hiperurykemia i przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Naukowcy są optymistycznie nastawieni do możliwości zastosowania AI w praktyce klinicznej. Uważają, że model może być wykorzystywany do oceny ryzyka chorób, monitorowania pacjentów z przewlekłymi chorobami i prognozowania długości życia.

Opisany model AI jest ważnym krokiem w kierunku rozwoju nowych metod diagnostyki i terapii. Dzięki AI lekarze będą mogli szybciej i dokładniej identyfikować choroby, a także lepiej monitorować przebieg leczenia.

Więcej informacji na temat badania można znaleźć w czasopiśmie The Lancet Healthy Longevity.

Na podstawie: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/08/230817164024.htm