Nowy antybiotyk zabija bakterie bez rozwijania oporności

Medycyna Mikrobiologia

Naukowcy odkryli nowy antybiotyk , zdolny do zwalczania szkodliwych bakterii, w tym wielolekoopornych „superbakterii”. Wyjątkowość klowibaktyny polega na tym, że bakterie nie rozwijają wobec niej żadnej wykrywalnej oporności.

Badacze z NovoBiotic Pharmaceuticals i mikrobiolog Kim Lewis, profesor z Northeastern University, odkryli klowibaktynę w bakterii izolowanej z piaszczystej gleby z Karoliny Północnej.

Naukowcy wykazali, że klowibaktyna z powodzeniem atakuje szerokie spektrum patogenów bakteryjnych i skutecznie leczy myszy zainfekowane gronkowcem złocistym.

Mechanizm działania klowibaktyny polega na blokowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, atakując jednocześnie trzy różne prekursory niezbędne do jej budowy.

„Klowibaktyna owijając się wokół pirofosforanowych prekursorów ściany komórkowej jak ciasno dopasowana rękawica. Jak klatka, która otacza swój cel” – powiedział Markus Weingarth, współautor z Utrecht University. To właśnie nadaje klowibaktynie jej nazwę, która pochodzi od greckiego słowa „Klouvi”, oznaczającego klatkę. Zadziwiający aspekt mechanizmu działania klowibaktyny polega na tym, że wiąże się ona tylko z konserwatywną częścią cząsteczki tj. pirofosforanem, który jest wspólny dla prekursorów ściany komórkowej, ale ignoruje zmienną część cukrowo-peptydową. „Ponieważ klowibaktyna wiąże się tylko z niezmienną, konserwatywną częścią cząsteczek prekursorowych, bakterie będą miały o wiele trudniejsze zadanie w wykształceniu jakiejkolwiek oporności. W rzeczywistości nie obserwowaliśmy żadnej oporności na klowibaktynę w naszych badaniach”.

Po związaniu się z cząsteczkami docelowymi, klowibaktyna samoorganizuje się w duże fibryle na powierzchni błon bakteryjnych. Te fibryle są stabilne przez długi czas i powodują, że cząsteczki docelowe pozostają uwięzione tak długo, jak to konieczne, aby zabić bakterie.

Co więcej, klowibaktyna selektywnie uszkadza komórki bakteryjne, ale nie jest toksyczna dla komórek ludzkich.

Na podstawie: New Antibiotic, Clovibactin, Kills Bacteria Without Developing Resistance