Współpraca

Portal e-biotechnologia.pl zarejestrowany jest jako czasopismo oraz posiada tzw. międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN) 2080-8682. Artykuły publikowane na łamach e-biotechnologii czytane są przez tysiące osób. W roku akademickim portal odnotowuje 2 mln odsłon. Najciekawsze publikacje włączane są do tzw. podręcznika biotechnologii.

Wymagania
Tekst powinien mieć długość przynajmniej dwóch stron A4 (marginesy 2,5 cm, czcionka Times 12 pkt, odstęp między wierszami: pojedynczy, nie licząc grafik i obrazków). Pod treścią publikacji należy powołac się przynajmniej na 3 prace naukowe lub książki akademickie. Źródła popularnonaukowe akceptujemy po uprzedniej weryfikacji.

Uwaga. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów. Nie zwraca materiałów niezamówionych.

Uprzejmie prosimy o dołączanie do nadsyłanych tekstów danych do wystawienia faktury vat oraz adresów, na które życzą sobie Państwo aby wysyłać fv.

Artykuły proszę przesyłać na adres: admin@e-biotechnologia.pl. Temat e-maila prosimy zatytułować: „Publikacja”.