Lipidy

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www
Tytuł oryginalny: Oznaczanie właściwości tłuszczów

Politechnika Śląska (www)
Wydział Chemiczny (www)
Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii (www)
Kierownik Katedry: dr hab. inż. Mirosław Gibas prof. Politechniki Śląskiej

Adres:
ul. B. Krzywoustego 4
44-100 Gliwice

Lipidy

Lipidy ( tłuszcze ) są estrami kwasów tłuszczowych:

– gdy alkoholem jest gliceryna ( 1,2,3-trihydroksy propan; glicerol ) tłuszcze nazywamy tłuszczami właściwymi (glicerydami)

– gdy alkoholem jest monowodorotlenowy alkohol tłuszcze nazywamy woskami, np.: mirycyna (wosk pszczeli) – ester alkoholu mirycylowego oraz kwasu palmitynowego

Zarówno tłuszcze właściwe jak i woski należą do tłuszczy prostych. Tłuszczami złożonymi nazywamy związki, które zawierają poza resztą kwasu tłuszczowego i alkoholu także inne grupy jak na przykład:
– fosfolipidy, zawierające resztę fosforanową

– glikolipidy, zawierające grupę cukrową

Lipidy pełnią wiele funkcji w organizmach żywych, między innymi:
– zapewniają izolację termiczną,
– są głównym materiałem energetycznym jak i zapasowym organizmu ( tłuszcze właściwe ),
– są składnikiem struktur komórkowych ( fosfolipidy ).

Tłuszcze właściwe

Tłuszcze właściwe nie rozpuszczają się w wodzie. Są rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych takich jak eter dietylowy, eter naftowy, toluen, chloroform, czterochlorek (czyli w rozpuszalnikach niepolarnych).

Najprostszym podziałem tłuszczów właściwych jest ich podział na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego.

Tłuszcze zwięrzęce:
– w temp. pokojowej mają stałą konsystencję
– zawierają nasycone reszty kwasowe
– przykłady : smalec, słonina, masło, łój, tran

Tłuszcze roślinne
– w temp. pokojowej są ciekłe
– zawierają nienasycone reszty kwasowe
– przykłady : oliwa, olej kokosowy, olej lniany, olej rzepakowy, olej sojowy, olej rycynowy
– mogą zostać poddane tzw. utwardzeniu, które polega na uwodornieniu wiazań nienasyconych. W ten sposób otrzymuje się tłuszcze o stałej konsystencji jak np. margarynę

Kwasy tłuszczowe

Kwasy tłuszczowe są alifatycznymi kwasami monokarboksylowymi. Najprostszymi kwasami tłuszczowymi są kwas mrówkowy i kwas octowy.

Nasycone kwasy tłuszczowe:

Nienasycone kwasy tłuszczowe:

Lipazy

Lipazy – enzymy z klasy hydrolaz, które katalizują reakcję hydolizy lipidów. Zależnie od rodzaju lipazy otrzymujemy albo produkt selektywnej hydrolizy wiązań estrowych przy pierwszorzędowych atomach węgla ( np.: lipaza trzustkowa), albo produkt całkowitej hydrolizy (np.: lipaza jelitowa).

Lipazy katalizują zarówno hydrolizę estrów kwasów tłuszczowych jak i estrów kwasów nieorganicznych (np. fosfolipidów)

Lipazy katalizują również reakcję odwrotną do hydrolizy, a więc estryfikację:

Na podanym powyżej przykładzie widać zastosowanie lipaz w syntezie enancjoselektywnej – zachodzi estryfikacja tylko jednego z dwóch enancjomerów kwasu.
Lipazy znalazły również zastosowanie w syntezie laktonów (cyklicznych estrów) z odpowiednich hydroksy kwasów.

Zobacz też: Oznaczanie właściwości tłuszczów