Cholesterol – wyodrębnianie i analiza jakościowa

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www

Uniwersytet Gdański (www)
Wydział Chemii (www)
Katedry Chemii Bioorganicznej (www)
Kierownik: Prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Adres:
ul. Sobieskiego 18/19
80-952 Gdańsk
Kontakt: tel. 58 52 35 386

____________________________________________________________________________

Wyodrębnianie cholesterolu z mózgu

Metoda wyodrębniania cholesterolu z tkanek biologicznych wykorzystuje różnice w rozpuszczalności cholesterolu i pozostałych lipidów w acetonie.

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny do wyodrębniania cholesterolu z mózgu:

1. Mózg cielęcy lub wieprzowy
2. Aceton
3. Etanol
4. Homogenizator
5. Sprzęt do sączenia pod obniżonym ciśnieniem (kolba ssawkowa + lejek Büchnera)
6. Sprzęt do sączenia pod normalnym ciśnieniem (na gorąco)
7. Wyparka rotacyjna próżniowa
8. Łaźnia wodna
9. Szkło laboratoryjne: zlewki, kolby okrągłodenne i płaskodenne, cylindry miarowe, probówki

Wykonanie doświadczenia:

Do 20 g mózgu dodać 100 mL acetonu i dokładnie zhomogenizować. Zawiesinę odsączyć na lejku Büchnera. Stałą pozostałość ponownie zawiesić w 50 mL acetonu i odsączyć jak poprzednio. Z połączonych roztworów acetonowych usunąć rozpuszczalnik pod obniżonym ciśnieniem. Zagęszczony roztwór przesączyć. Surowy cholesterol rozpuścić w minimalnej objętości gorącego etanolu i jeśli zawiera jakieś nierozpuszczalne zanieczyszczenia, odsączyć na gorąco. Otrzymany roztwór cholesterolu w etanolu pozostawić do krystalizacji. Wykrystalizowany cholesterol odsączyć pod zmniejszonym ciśnieniem i pozostawić w temperaturze pokojowej do wyschnięcia. Osad zważyć i obliczyć zawartośc cholesterolu w tkance

Analiza jakościowa cholesterolu

Pod wpływem stężonego H2SO4 następuje odłączenie od cholesterolu cząsteczki wody i powstaje kwas disulfonowy bicholestadienu (odczyn Salkowskiego), natomiast w obecności kwasu siarkowego i bezwodnika kwasu octowego tworzy się kwas monosulfonowy bicholestadienu (odczyn Liebermana-Burcharda).

Odczynniki do analizy jakościowej cholesterolu:

1. Stężony H2SO4
2. Bezwodnik kwasu octowego
3. Chloroformowy roztwór cholesterolu

Wykonanie doświadczenia:

a) Odczyn Salkowskiego

W suchej probówce umieścić 1 mL chloroformowego roztworu cholesterolu i podwarstwić stężonym kwasem siarkowym. Warstwa chloroformowa barwi się na kolor malinowy, natomiast dolna warstwa wykazuje zieloną fluorescencję.

b) Odczyn Liebermana-Burcharda

W suchej probówce umieścić 1-2 mL chloroformowego roztworu cholesterolu, dodać 5-6 kropli bezwodnika kwasu octowego i 2 krople stężonego kwasu siarkowego. Pojawia się czerwone zabarwienie, które szybko przechodzi w barwę zieloną.