Jak poprawnie pipetować

Autor artykułu: Karolina Borowicz

Pipety automatyczne są precyzyjnymi urządzeniami, które pozwalają z niezwykłą dokładnością odmierzać objętości cieczy rzędu dziesiątych części mikrolitra. Jednak osiąganie wiarygodnych wyników podczas pipetowania zależy w dużej mierze od umiejętności użytkownika. Błędy wynikające ze złego operowania pipetą mogą wpływać istotnie na wyniki badań. Dlatego właściwa technika pipetowania odgrywa tak ważną rolę w uzyskiwaniu dokładnych i powtarzalnych pomiarów. Jak zatem poprawnie pipetować?

Zasady prawidłowego pipetowania

– Zwracaj uwagę na warunki otoczenia
Objętość cieczy odmierzana za pomocą pipety automatycznej zmienia się w zależności od temperatury. Dlatego podczas pipetowania temperatura pomieszczenia, pipety, cieczy i końcówki powinna być stała, w granicach 20-25 °C.

– Przechowuj pipetę na statywie
Ciepło dłoni ogrzewa pipetę podczas pipetowania zakłócając równowagę termiczną, w konsekwencji wpływa na objętość dozowanej próbki. Należy zatem unikać zbyt długiego przetrzymywania pipety w dłoni.

– Używaj właściwej końcówki
Końcówka powinna być elastyczna, cienkościenna i dobrze uszczelniać się na trzonie pipety. Jeśli używasz końcówek innych niż zalecane przez producenta pipety sprawdź kalibrację pipety. W przypadku, gdy błąd dokładności pipety przekracza dopuszczalne parametry pipetę należy zrekalibrować używając klucza kalibracyjnego.

– Przepłucz końcówkę
Przepłukiwanie polega na jedno- lub dwukrotnym pobraniu i wydaniu cieczy do tego samego naczynia. Przepłukiwanie końcówki jest szczególnie ważne, gdy pipetujemy ciecze lotne, gęste, lepkie lub o temperaturze innej niż temperatura otoczenia.

– Trzymaj pipetę pionowo podczas pobierania cieczy

– Zanurz końcówkę na odpowiednią głębokość
Głębokość zanurzenia końcówki w cieczy zależy od zakresu pojemności pipety:

Pojemność pipety (μl)Głębokość zanurzenia końcówki (mm)
2-20=< 1
20-1002-3
200-10002-4
50003-6
100005-7

– Operuj przyciskiem pipetowania powoli i płynnie
Zbyt gwałtowne pobieranie cieczy grozi zalaniem wnętrza trzonu pipety oraz powoduje pojawianie się pęcherzy powietrza w końcówce.

– Po pobraniu próbki do końcówki odczekaj 1 sekundę zanim wyjmiesz końcówkę z cieczy
W tym czasie następuje zatrzymanie pracy nurnika i ostateczne pobranie cieczy do końcówki. Następnie delikatnie wysuń końcówkę z cieczy, aby na jej zewnętrznej powierzchni nie zostały resztki cieczy.

– Zmieniaj końcówkę
Często zmieniaj końcówkę na nową, obowiązkowo, gdy zmieniasz dozowaną ciecz lub jeżeli na końcówce pozostały widoczne krople cieczy.

– Regularnie czyść pipetę i sprawdzaj kalibrację
W razie konieczności oddaj pipetę do serwisu.