Mieszanina deoksynukleotydów (dNTP mix)

Deoksynukleotydy (dNTP) są niezbędne do przeprowadzenia m.in. reakcji PCR lub reakcji sekwencjonowania. W skład mieszaniny wchodzą nukleotydy: dATP, dTTP, dGTP oraz dCTP (adenina, tymina, guanina, cytozyna)

Przygotowanie mieszaniny deoksynukleotydów (dNTP mix)

– końcowa objętość 40 ml

Do objętości 900 µl wody autoklawowanej dodaj:

25 µl (100 mM) dATP;
25 µl (100 mM) dCTP;
25 µl (100 mM) dGTP;
25 µl (100 mM) dTTP.

Następnie uzupełnij wodą do objętości 40 ml.

Końcowa koncentracja deoksynukleotydu (każdego) wynosi 2,5 mM. Przetrzymuj w temperaturze -20 stopni Celsjusza.