Zastosowanie lipaz do selektywnej hydrolizy estrów

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www

Politechnika Śląska (www)
Wydział Chemiczny (www)
Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii (www)
Kierownik Katedry: dr hab. inż. Mirosław Gibas prof. Politechniki Śląskiej

Adres:
ul. B. Krzywoustego 4
44-100 Gliwice

Materiały i odczynniki
Kolba stożkowa o pojemności 250 ml.
Kolba okrągłodenna o pojemności 250 ml.
Lejek
Bibuła filtracyjna
Mieszadło magnetyczne
Element mieszający
Kolumna chromatograficzna
Cylinder miarowy poj. 100ml.
Enzym
Bufor fosforanowy pH=7,0
Dimetyloformamid (DMF)
Penta-O-acetylo-α-D-glukopiranoza
Chloroform
Metanol
Octan Etylu

Wykonanie ćwiczenia
W kolbie płaskodennej o pojemności 250 ml. rozpuścić 750 mg peracetylowanego cukru w 10% r-r dimetyloformamidu w buforze fosforanowym (10mg cukru/ml buforu). Po rozpuszczeniu cukru dodać enzym lipazę (0,75g/mmol cukru) i mieszać powstałą zawiesinę w temperaturze pokojowej. Przebieg reakcji kontrolować za pomocą chromatografii TLC stosując układ rozwijający chloroform/metanol (5:1).
Po stwierdzeniu prawie całkowitego przereagowania substratu mieszaninę reakcyjną ekstrahować trzykrotnie octanem etylu stosując porcje równe objętości mieszaniny reakcyjnej.
Połączone warstwy organiczne osuszyć nad bezwodnym siarczanem sodu i przesączyć na lejku z sączkiem karbowanym. Octan etylu odparować za pomocą rotacyjnej wyparki próżniowej.
Otrzymany syrop oczyszczany za pomocą chromatografii kolumnowej. Po zebraniu odpowiednich frakcji odparowujemy próżniowo rozpuszczalnik i wyznaczamy masę powstałego produktu w celu oznaczenia wydajności przeprowadzonej reakcji.