Utlenianie: kwas benzoesowy z benzaldehydu

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www
Fragment skryptu: Preparatyka związków organicznych. Przepisy do ćwiczeń

Uniwersytet Jagielloński (www)
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum (www)
Katedra Chemii Organicznej (www)
Kierownik: Prof. UJ, dr hab. Marek Cegła

Adres:
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Kontakt: tel. 012 620 55 00

Odczynniki:
Aldehyd benzoesowy 3 cm3
Manganian (VII) potasu 5 g
Kwas chlorowodorowy stężony ok. 5 cm3

Aparatura: elektryczny płaszcz grzewczy

W kolbie okrągłodennej o pojemności 500 cm3 rozpuszcza się 5 g KMnO4 w 100 cm3 wody i dodaje 2 cm3 stęż. HCl. Następnie dodaje się 3 cm3 aldehydu benzoesowego, zaopatruje kolbę w chłodnicę zwrotną i często wstrząsając zawartością kolby, ogrzewa łagodnie w temperaturze wrzenia przez 1,5 godz. Po upływie tego czasu gorącą mieszaninę należy przesączyć (pod digestorium) przez karbowany sączek, a po oziębieniu, do przesączu dodaje się stęż HCl, do odczynu kwaśnego. Mieszaninę chłodzi się w lodzie i odsącza wydzielony osad na lejku Buchnera. Surowy kwas benzoesowy krystalizuje się z wody.
Temperatura topnienia czystego kwasu benzoesowego wynosi 120-121ºC.