Roztwory soli fizjologicznej

PBS (1x stężony, zbuforowany roztwór soli fizjologicznej) – roztwór standardowy, roztwór roboczy PBS.

Roztwór soli fizjologicznej PBS – przeznaczenie

PBS (roztwór soli fizjologicznej) jest roztworem wodnym zawierającym w swoim składzie chlorek sodu i fosforan sodu. Czasem może zawierać dodatkowo chlorek potasu oraz fosforan potasu. Bufor pozwala utrzymać stałe pH. Stężenie jonów oraz ciśnienie osmotyczne jest porównywalne do tego, jakie panuje w ludzkich płynach ustrojowych. Ze względu na izotoniczny charakter oraz brak toksyczność dla żywych komórek jest buforem powszechnie wykorzystywanym w wielu analizach.

Roztwór soli fizjologicznej – przygotowanie (objętość 1 litra)

W 800 ml wody destylowanej rozpuścić:
8 g NaCl
0,2 g KCl
1,44 g Na2HPO4
0,24 g KH2PO4

Po dodaniu składników należy dostosować pH do 7,4 za pomocą HCl lub NaOH. Uzupełnić wodą destylowaną do objętości 1 litra, a następnie wysterylizować przez autoklawowanie.

Roztwór PBS – wskazówki

Można stosować tabletki PBS, w celu przygotowania buforu (rozpuszczać należy je w wodzie destylowanej). Są one dostępne do przygotowywania roztworów o standardowych wielkościach: 100, 200, 500 i 1000 ml

PBS (10x stężony, zbuforowany roztwór soli fizjologicznej) dla DNA genomowego

Zastosowanie roztworu PBS

Jest roztworem wodnym zawierającym w swoim składzie chlorek sodu i fosforan sodu. Czasem może zawierać dodatkowo chlorek potasu oraz fosforan potasu. Bufor PBS pozwala utrzymać stałe pH. Ciśnienie osmotyczne oraz stężenie jonów oraz jest porównywalne do tego, jakie panuje w ludzkich płynach ustrojowych. Ze względu na izotoniczny charakter oraz brak toksyczność dla żywych komórek jest buforem powszechnie wykorzystywanym w wielu analizach.

Przygotowanie PBS (objętość 1 litra)

W 800 ml wody destylowanej rozpuścić:
80 g NaCl – końcowa koncentracja (1X) 1,37M
2 g KCl – końcowa koncentracja 27 mM
11,5 g Na2HPO4* 7H2O – końcowa koncentracja 43 mM
1,9 g KH2PO4 – końcowa koncentracja 14 mM

Należy dostosować pH do 7,4 za pomocą HCl lub NaOH. Uzupełnić wodą destylowaną do objętości 1 litra, a następnie wysterylizować przez autoklawowanie.

PBS – o czym warto wiedzieć

Można stosować tabletki PBS, w celu przygotowania buforu (rozpuszczać należy je w wodzie destylowanej). Są one dostępne do przygotowywania roztworów o standardowych wielkościach: 100, 200, 500 i 1000 ml

20x PBS do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ FISH

Przygotowanie roztworu (objętość 1 litra)
W 800 ml wody destylowanej rozpuścić:
160 g NaCl – końcowa koncentracja (1X) 140mM
4 g KCl – końcowa koncentracja 2,7 mM
36 g Na2HPO4 * 2H2O – końcowa koncentracja 6,5 mM
4,8 g KH2PO4 – końcowa koncentracja 1,5 mM

pH roztworu ustalamy na 7,4 za pomocą HCl (1M). Uzupełniamy wodą destylowaną do objętości 1 litra, a następnie sterylizujemy przez autoklawowanie.