Redukcja: antron

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www
Fragment skryptu: Preparatyka związków organicznych. Przepisy do ćwiczeń

Uniwersytet Jagielloński (www)
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum (www)
Katedra Chemii Organicznej (www)
Kierownik: Prof. UJ, dr hab. Marek Cegła

Adres:
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Kontakt: tel. 012 620 55 00

Odczynniki:
Antrachinon 2,1 g
Cyna 3 g
Kwas octowy lod. 15 cm3
Kwas chlorowodorowy stęż. 7 cm3
Etanol do krystalizacji

W kolbie okrągłodennej o poj. 100 cm3 zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną umieszcza się antrachinon, cynę i kwas octowy lodowaty. Zawartość kolby ogrzewa się do wrzenia i bardzo powoli dodaje się przez chłodnicę kwas chlorowodorowy, tak aby dodać całość w ciągu 1 godziny. Po zakończeniu wkraplania antrachinon powinien całkowicie się rozpuścić; jeśli nie to dodaje się jeszcze cynę i kwas solny. Następnie gorącą zawartość kolby sączy się pod digestorium, do przesączu dodaje się 2 cm3 wody i całość chłodzi do ok. 10 0C. Z roztworu wydziela się krystaliczny osad antronu, który odsącza się, przemywa wodą i suszy. Związek oczyszcza się przez krystalizację z etanolu.
Czysty antron ma tt. 155 0C.

Zalecenia:
Ze względu na pracę ze stężonymi kwasami zaleca się używanie rękawic ochronnych.