Reakcje charakterystyczne aminokwasów i peptydów

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www

Uniwersytet Gdański (www)
Wydział Chemii (www)
Katedry Chemii Bioorganicznej (www)
Kierownik: Prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Adres:
ul. Sobieskiego 18/19
80-952 Gdańsk
Kontakt: tel. 58 52 35 386

____________________________________________________________________________

Reakcja ninhydrynowa

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny do reakcji ninhydrynowej:

1. 1% wodne roztwory: glicyny, L-proliny oraz peptydu
2. 1% roztwór ninhydryny w etanolu
3. Probówki zwykłe szklane
4. Pipety Pasteura
5. Łaźnia wodna.

Wykonanie doświadczenia:

W czterech próbówkach umieścić odpowiednio po 1 mL roztworu: glicyny, L-proliny, peptydu oraz wodę. Następnie do każdej z czterech próbówek dodać po 1 mL roztworu ninhydryny i ogrzewać we wrzącej łaźni wodnej przez 1 minutę. Po reakcji obserwujemy zmiany zabarwienia.

Reakcja z kwasem azotowym (III) van Slyke’a

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny do reakcji z kwasem azotowym (III)

1. 1% wodne roztwory: glicyny, peptydu
2. 10% roztwór NaNO2
3. 2 M roztwór CH3COOH
4. Probówki zwykłe szklane
5. Pipety Pasteura.

Wykonanie doświadczenia:

W trzech probówkach umieścić po 2 mL 10% roztworu NaNO2, dodać po 2 mL 2 M roztworu CH3COOH i wymieszać zawartość probówek. Następnie do probówek dodać odpowiednio po 1 mL roztworu glicyny, peptydu oraz wody. Zaobserwować zachodzące procesy.

Reakcja biuretowa Piotrowskiego

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny do wykonania reakcji Piotrowskiego:

1. 1% wodne roztwory: glicyny, peptydu
2. 6 M roztwór NaOH
3. 0,5% roztwór CuSO4
4. Probówki zwykłe szklane
5. Pipety Pasteura.

Wykonanie doświadczenia:

W trzech probówkach umieścić odpowiednio po 1 mL roztworu: glicyny, peptydu oraz wodę. Do każdej probówki dodać po 2 mL 6 M roztworu NaOH i jednej kropli 0,5% roztworu CuSO4 – zawartość probówek dobrze wymieszać. Następnie do probówek dodać kroplami 0,5 mL roztworu CuSO4. Zaobserwować zmiany zabarwienia.

Wykrywanie obecności siarki w cysteinie i cystynie (reakcja cystynowa)

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny do wykrywania siarki w cysteinie i cystynie:

1. 1% wodne roztwory: glicyny, L-cysteiny, cystyny, L-metioniny, peptydu
2. 6 M roztwór NaOH
3. 1% roztwór (CH3COO)2Pb
4. Probówki zwykłe szklane
5. Pipety Pasteura
6. Łaźnia wodna.

Wykonanie doświadczenia:

W sześciu probówkach umieścić odpowiednio po 1 mL roztworu glicyny, L-cysteiny, cystyny, L-metioniny, badanego peptydu oraz wody. Następnie do każdej probówki dodać po 2 mL 6 M roztworu NaOH i 0,5 mL 1% roztworu (CH3COO)2Pb. Probówki ogrzewać kilkanaście minut we wrzącej łaźni wodnej i zaobserwować zmiany.

Reakcja z nitroprusydkiem sodu na obecność cysteiny

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny:

1. 1% wodne roztwory: glicyny, L-cysteiny, cystyny, L-metioniny, peptydu
2. 1% roztwór nitroprusydku sodu
3. (NH4)2SO4
4. Stężony wodny roztwór amoniaku
5. Probówki zwykłe szklane
6. Pipety Pasteura
7. Łopatka metalowa.

Wykonanie doświadczenia:

W sześciu probówkach umieścić odpowiednio po 1 mL roztworu: glicyny, L-cysteiny, cystyny, L-metioniny, peptydu oraz wody. Następnie do każdej probówki dodać po 1 mL roztworu nitroprusydku, nasycić roztwory (NH4)2SO4 i wkroplić stężony roztwór amoniaku. Zaobserwować zmiany zabarwienia.

Wykrywanie metioniny metodą McCarthy-Sullivana

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny do wykrywania metioniny:

1. 1% wodne roztwory: glicyny, L-metioniny, L-cysteiny, peptydu
2. 40% roztwór NaOH
3. 10% roztwór nitroprusydku sodu
4. Stężony roztwór HCl
5. Probówki zwykłe szklane
6. Pipety Pasteura
7. Zlewka.

Wykonanie doświadczenia:

W czterech probówkach umieścić odpowiednio po 2,5 mL roztworu L-metioniny, L-cysteiny, peptydu oraz wody. Następnie do każdej probówki dodać po 0,5 mL 40% roztworu NaOH (wymieszać), 0,5 mL 1% roztworu glicyny (wymieszać) i 0,3 mL 10% roztworu nitroprusydku sodu (wymieszać). Probówki ogrzewać przez 10 minut w temperaturze 40-80 oC (zlewka z ciepłą wodą), nie dopuszczając do wrzenia. Następnie probówki oziębić pod strumieniem zimnej wody z kranu i do każdej z nich dodać po około 0,5 mL stężonego roztworu HCl. Zaobserwować zmiany zabarwienia.

Reakcja ksantoproteinowa

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny do reakcji ksantoproteinowej:

1. 1% wodne roztwory: glicyny, L-tyrozyny, L-tryptofanu, peptydu
2. Stężony roztwór HNO3
3. 6 M roztwór NaOH
4. Probówki zwykłe szklane
5. Pipety Pasteura
6. Łaźnia wodna.

Wykonanie doświadczenia:

W pięciu probówkach umieścić odpowiednio po 1 mL roztworu: glicyny, L-tyrozyny, L-tryptofanu, peptydu oraz wodę. Do każdej probówki dodać po 1 mL stężonego roztworu kwasu azotowego i probówki ogrzewać przez kilka minut we wrzącej łaźni wodnej. Następnie probówki ostudzić pod strumieniem zimnej wody z kranu i do każdej z nich ostrożnie* (jest to reakcja silnie egzotermiczna!) dodać po 3 mL 6 M roztworu NaOH. Należy zaobserwować zmiany zabarwienia.

Reakcja Pauly’ego na obecność histydyny i tyrozyny

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny do wykrywania histydyny i tyrozyny:

1. 1% wodne roztwory: glicyny, L-histydyny, L-tyrozyny, peptydu
2. 1% roztwór kwasu sulfanilowego w 1 M roztworze HCl
3. 5% roztwór NaNO2
4. 10% roztwór Na2CO3
5. Probówki zwykłe szklane
6. Pipety Pasteura.

Wykonanie doświadczenia:

Do probówki z 2 mL 1% roztworu kwasu sulfanilowego dodać 2 mL 5% roztworu NaNO2. Zawartość probówki wytrząsać przez kilka minut, jednocześnie chłodząc ją pod strumieniem zimnej wody z kranu. Następnie w sześciu probówkach umieścić po 0,5 mL otrzymanego odczynnika, dodać po 1 mL 10% roztworu CaCO3 i po 0,5 mL odpowiednio roztworów: glicyny, L-histydyny, L-tyrozyny, peptydu oraz wodę. Zaobserwować zmiany zabarwienia (mogą wystąpić dopiero po kilku minutach).

Reakcja Voiseneta na obecność tryptofanu

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny do wykrywania tryptofanu:

1. 1% wodne roztwory: glicyny, L-tryptofanu, peptydu
2. 2,5% roztwór aldehydu mrówkowego
3. Stężony roztwór HCl
4. 0,05% roztwór NaNO2
5. Probówki zwykłe szklane
6. Pipety Pasteura.

Wykonanie doświadczenia:

W czterech probówkach umieścić odpowiednio po 1 mL roztworu: glicyny, L-tryptofanu, peptydu oraz wodę. Następnie do każdej probówki dodać kroplę 2,5% roztworu aldehydu mrówkowego oraz 4 mL stężonego roztworu HCl i pozostawić na około 5 minut. Po tym czasie do probówek dodać powoli kroplami 0,05% roztwór NaNO2. Zaobserwować zmiany zabarwienia.

Reakcja Sakaguchi’ego na obecność argininy

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny do wykrywania argininy:

1. 1% wodne roztwory: glicyny, L-argininy, peptydu
2. 10% roztwór NaOH
3. 1% roztwór α-naftolu w etanolu
4. Roztwór NaOBr
5. Probówki zwykłe szklane
6. Pipety Pasteura.

Wykonanie doświadczenia:

W czterech probówkach umieścić odpowiednio po 1 mL roztworu: glicyny, L-argininy, peptydu oraz wodę. Następnie do probówek dodać kolejno po 0,5 mL 10% roztworu NaOH, 2-3 krople roztworu naftolu i kroplę roztworu NaOBr. Zaobserwować zmiany zabarwienia.