Kondensacja: 2,4-dinitrofenylohydrazon acetonu

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www
Fragment skryptu: Preparatyka związków organicznych. Przepisy do ćwiczeń

Uniwersytet Jagielloński (www)
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum (www)
Katedra Chemii Organicznej (www)
Kierownik: Prof. UJ, dr hab. Marek Cegła

Adres:
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Kontakt: tel. 012 620 55 00

Odczynniki:
2,4-dinitrofenylohydrazyna 1 g
Aceton 2,5 cm3
Kwas chlorowodorowy stęż. 2 cm3
Etanol 25 cm3

Do kolby okrągłodennej o poj. 100 cm3 wsypuje się 1 g 2,4-dinitrofenylohydrazyny, następnie wlewa się 25 cm3 etanolu, kolbę zaopatruje się w chłodnicę zwrotną i całość doprowadza do lekkiego wrzenia. Następnie odstawia się ogrzewanie, do ciepłego jeszcze roztworu dodaje się 2cm3 stęż. HCl. Po ponownym ogrzaniu do wrzenia dodaje się 2,5 cm3 acetonu i następnie ogrzewa całość w temperaturze wrzenia przez 45 min. Po zakończeniu ogrzewania mieszaninę ochładza się i wydzielony osad sączy na lejku Büchnera. Surowy produkt oczyszcza się przez krystalizację z etanolu.
Temperatura topnienia czystego produktu wynosi 126-127oC.

Uwaga1. 2,4-dinitrofenylohydrazyna działa drażniąco na oczy i skórę.
Uwaga2. Etanol jest substancją wysoce palną.
Uwaga3. Aceton jest substancją łatwopalną, działającą drażniąco na oczy, może powodować zawroty głowy.
Uwaga4. Kwas chlorowodorowy powoduje oparzenia. Działa drażniąco na drogi oddechowe.
Uwaga5. Przesącz powstały po reakcji i po krystalizacji zlać do butelki z napisem Zlewki etanolowe.