Kondensacja: 2,4-dinitrofenylohydrazon acetaldehydu

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www
Fragment skryptu: Preparatyka związków organicznych. Przepisy do ćwiczeń

Uniwersytet Jagielloński (www)
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum (www)
Katedra Chemii Organicznej (www)
Kierownik: Prof. UJ, dr hab. Marek Cegła

Adres:
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Kontakt: tel. 012 620 55 00

Odczynniki:
2,4-dinitrofenylohydrazyna 1 g
Aldehyd octowy 2 cm3
Kwas chlorowodorowy stęż. 2 cm3
Etanol 30 cm3

Do kolby okrągłodennej o poj. 100 cm3 wsypuje się 1 g 2,4-dinitrofenylohydrazyny, następnie wlewa się 30 cm3 etanolu, kolbę zaopatruje w chłodnicę zwrotną i całość ogrzewa się, doprowadzając do wrzenia. Po przerwaniu ogrzewania, do ciepłego jeszcze roztworu, dodaje się 2 cm3 stęż. HCl. Po ponownym ogrzaniu do wrzenia dodaje się 2 cm3 aldehydu octowego i następnie ogrzewa całość w temperaturze wrzenia przez 45 min. Po zakończeniu ogrzewania całość ochładza się i wydzielony osad sączy na lejku Büchnera. Surowy produkt oczyszcza się przez krystalizację z etanolu.
Temperatura topnienia czystego produktu wynosi 160-161oC.

Uwaga1. 2,4-dinitrofenylohydrazyna działa drażniąco na oczy i skórę.
Uwaga2. Etanol jest substancją wysoce palną.
Uwaga3. Aldehyd octowy substancja produkt skrajnie łatwopalna. Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
Uwaga4. Kwas chlorowodorowy powoduje oparzenia. Działa drażniąco na drogi oddechowe.
Uwaga5. Przesącz powstały po reakcji i po krystalizacji zlać do butelki z napisem Zlewki etanolowe.