Jednostki w laboratorium

Metr (m) – jednostka długości równa drodze, którą przebywa światło słoneczne w próżni w czasie 1/299,792,458 części sekundy lub 1650763.73 długości fali w próżni promieniowania odpowiadającego przejściu między poziomami 2p10 a 5d5 atomu 86Kr – kryptonu.

Wielokrotności oraz podwielokrotności:

10 do potęgi 1: dekametr (dam) = 10 metrów
10 do potęgi 2: hektometr (hm) = 100 metrów
10 do potęgi 3: kilometr (km) = 1000 metrów
10 do potęgi 6: megametr (Mm) = 1000 000 metrów
10 do potęgi 9: gigametr (Gm) = 1000 000 000 metrów
10 do potęgi 12: terametr (Tm) = 1000 000 000 000 metrów, itd.
10 do potęgi 15: petametr (Pm)
10 do potęgi 18: eksametr (Em)
10 do potęgi 21: zettametr (Zm)
10 do potęgi 24: jottametr (Ym)

10 do potęgi –1: decymetr (dm) = 0,1 metra
10 do potęgi –2: centymetr (cm) = 0,01 metra
10 do potęgi –3: milimetr (mm) = 0,001 metra
10 do potęgi –6: mikrometr (µm) = 0,000001 metra (jednostka szczególnie istotna z biotechnologicznego punktu widzenia), np. komórki bakterii mają zwykle długość kilku mikrometrów
10 do potęgi –9: nanometr (nm) = 0,000000001 metra (jednostka szczególnie istotna z biotechnologicznego punktu widzenia), np. cząstki wirusowe mają długość od około 20 do kilkuset nanometrów
10 do potęgi –12: pikometr (pm)
10 do potęgi –15: femtometr (fm)
10 do potęgi –18: attometr (am)
10 do potęgi –21: zeptometr (zm)
10 do potęgi –24: joktometr (ym)

Gram (g) – jednostka masy równa masie 1 cm3 wody w temperaturze 4 stopni C (wtedy woda ma największą gęstość).

Wielokrotności oraz podwielokrotności:

jottagram (Yg) 10 do potęgi 24 g
zettagram (Zg) 10 do potęgi 21 g
eksagram (Eg) 10 do potęgi 18 g
petagram (Pg) 10 do potęgi 15 g
teragram (Tg) 10 do potęgi 12 g
gigagram (Gg) 10 do potęgi 9 g = 1000 000 000 gramów
megagram (Mg) 10 do potęgi 6 g = 1000 000 gramów
kilogram (kg) 10 do potęgi 3 g = 1000 gramów
hektogram (hg) 10 do potęgi 2 g = 100 gramów
dekagram (dag) 10 do potęgi 1 g = 10 gramów

joktogram (yg) 10 do potęgi −24 g
zeptogram (zg) 10 do potęgi −21 g
attogram (ag) 10 do potęgi −18 g
femtogram (fg) 10 do potęgi −15 g
pikogram (pg) 10 do potęgi −12 g
nanogram (ng) 10 do potęgi −9 g = 0,000000001 grama (jednostka szczególnie istotna z biotechnologicznego punktu widzenia), np. 10 – 20 nanogramów DNA w 1 mikrolitrze roztworu otrzymanego po izolacji DNA, wystarczy do przeprowadzenia reakcji PCR
mikrogram (µg) 10 do potęgi −6 g = 0,000001 grama (jednostka szczególnie istotna z biotechnologicznego punktu widzenia), np. dobowe zapotrzebowanie na jod u człowieka wynosi 200 mikrogramów
miligram (mg) 10 do potęgi −3 g = 0,001 grama
centygram (cg) 10 do potęgi −2 g = 0,01 grama
decygram (dg) 10 do potęgi −1 g = 0,1 grama

Litr (L)– jednostka objętości równa 1 dm3 lub 0,001 m3

Wielokrotności oraz podwielokrotności:

10 do potęgi 0: litr l (L)
10 do potęgi 1: dekalitr (daL) = 10 litrów
10 do potęgi 2: hektolitr (hL) = 100 litrów
10 do potęgi 3: kilolitr (kL) = 1000 litrów
10 do potęgi 6: megalitr (mL) = 1000 000 litrów
10 do potęgi 9: gigalitr (gL) = 1000 000 000 litrów
10 do potęgi 12: teralitr (tL)
10 do potęgi 15: petalitr (pL)
10 do potęgi 18: eksalitr (eL)

10 do potęgi –1: decylitr (dL) = 0,1 litra
10 do potęgi –2: centylitr (cl) = 0,01 litra
10 do potęgi –3: mililitr (mL) = 0,001 litra (jednostka szczególnie istotna z biotechnologicznego punktu widzenia), często używana w praktyce laboratoryjnej
10 do potęgi –6: mikrolitr (µL) = 0,000001 litra (jednostka szczegółlnie istotna z biotechnologicznego punktu widzenia), np. pipety automatyczne posiadają pojemności 0,1-10µL, 10-100µL, 100-1000µL itp.
10 do potęgi –9: nanolitr (nL) = 0,000000001 litra
10 do potęgi –12: pikolitr (pL)
10 do potęgi –15: femtolitr (fL)
10 do potęgi –18: attolitr (aL)