Hydroliza polisacharydów

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www
Tytuł oryginalny: Kwasowa hydroliza polisacharydów

Uniwersytet Gdański (www)
Wydział Chemii (www)
Katedry Chemii Bioorganicznej (www)
Kierownik: Prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Adres:
ul. Sobieskiego 18/19
80-952 Gdańsk
Kontakt: tel. 58 52 35 386

____________________________________________________________________________

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny:

1. Polisacharydy: glikogen, skrobia
2. 0,5 M kwas solny
3. 5 mM roztwór I2 w KI (30 g/L)
4. Stoper
5. Probówki szklane
6. Kuwety plastikowe
7. Łaźnia wodna
8. Pipety miarowe automatyczne: 20-200 µL oraz 200-3000 µL
9. Spektrofotometr UV-Vis

Wykonanie doświadczenia:

W probówce rozpuścić 10 mg glikogenu w 1 mL wody destylowanej. Do tak przygotowanego roztworu dodać 1 mL wody i 1 mL 0,5 M HCl. Probówkę przenieść na wrzącą łaźnię wodną, a na jej wylocie umieścić korek z chłodniczką szklaną. Po 1, 2, 5, 8, 10, 15 i 20 minutach, a następnie co 10 minut pobierać po 100 µL roztworu, zmieszać ze 100 µL roztworu jodyny* i rozcieńczyć wodą do objętości 2,5 mL. Roztwór wlać do kuwety plastikowej i zmierzyć wartość absorpcji przy 500 nm. Obserwować zmiany absorbancji w czasie. Przeprowadzić równoległe eksperymenty z pozostałymi polisacharydami, mierzc zmiany absorpcji jak dla glikogenu (dla skrobi pomiar przy 600 nm). Zinterpretować otrzymane wyniki pod kątem funkcji jakie pełnią poszczególne polisacharydy w organizmie.

*jodyna tworzy barwne kompleksy z polisacharydami: ze skrobią niebieski, z glikogenem i częściowo zhydrolizowaną skrobią czerwono-brązowy.