Acylacja: N-acetylo-p-toluidyna

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www
Fragment skryptu: Preparatyka związków organicznych. Przepisy do ćwiczeń

Uniwersytet Jagielloński (www)
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum (www)
Katedra Chemii Organicznej (www)
Kierownik: Prof. UJ, dr hab. Marek Cegła

Adres:
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Kontakt: tel. 012 620 55 00

Odczynniki:
p-toluidyna 2,5 g
Bezwodnik octowy 2,5 cm3

Aparatura: elektryczny płaszcz grzewczy

Reakcję należy prowadzić pod wyciągiem!

W kolbie okrągłodennej o pojemności 50 cm3 zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną umieszcza się 2,5 g p-toluidyny i 2,5 cm3 bezwodnika octowego. Roztwór ogrzewa się w płaszczu elektrycznym w temp. wrzenia przez 5 min. Pod digestotium gorącą mieszaninę wlewa się, stale mieszając, do 50 cm3 zimnej wody destylowanej. Otrzymaną zawiesinę podgrzewa się pod digestorium w celu rozłożenia nadmiaru bezwodnika i pozostawić do powolnego ostygnięcia. Wydzielony osad sączy się na lejku Buchnera, przemywa dokładnie zimną wodą, a następnie surowy produkt krystalizuje się z etanolu. Temperatura topnienia N-acetylo-otoluidyny wynosi 149-1510C.

Uwaga
1.p-toluidyna działa toksycznie przez drogi oddechowe.
2.Bezwodnik octowy powoduje oparzenia.