Acylacja: pentaacetyloglukoza

PRZEDRUK, oryginał dostępny pod adresem www
Fragment skryptu: Preparatyka związków organicznych. Przepisy do ćwiczeń

Uniwersytet Jagielloński (www)
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum (www)
Katedra Chemii Organicznej (www)
Kierownik: Prof. UJ, dr hab. Marek Cegła

Adres:
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Kontakt: tel. 012 620 55 00

Odczynniki:
Glukoza, bezwodna 3 g
Octan sodu, bezwodny 2 g
Bezwodnik octowy 15 cm3

Alkohol metylowy do krystalizacji

Aparatura: moździerz, mieszadło magnetyczne

W moździerzu rozciera się 3 g glukozy z 2 g octanu sodu. Mieszaninę wprowadza się do kolby okrągłodennej o pojemności 100 cm3, zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną, dodaje 15 cm3 bezwodnika octowego i ogrzewa bardzo łagodnie w łaźni wodnej o temperaturze 60ºC do czasu rozpuszczenia osadu (ok 1,5-2 h). W czasie ogrzewania należy co pewien czas wstrząsać zawartość kolby. Po ogrzaniu mieszaninę wylewa się (jednocześnie mieszając) do zlewki o pojemności 500 cm3 umieszczonej na mieszadle magnetycznym zawierającej 120 cm3 wody destylowanej. Wytrącony osad rozdrabnia się i pozostawia w wodzie na około 1 h, po czym sączy na lejku Buchnera. Surowy produkt krystalizuje się z alkoholu metylowego. Temperaturze topnienia 131-132ºC.

Uwaga
1. Bezwodnik octowy i jego pary działają drażniąco na skórę, oczy i drogi oddechowe.
2. Metanol jest silną trucizną.